Ako na vlastné skratky v systéme Ubuntu Mate

Aj v tomto Linuxovom systéme si existujúce klávesové skratky môžete nielen upravovať, ale aj vytvárať vlastné.

V tomto článku prezradím jednoduchý postup na klávesové skratky pre ovládanie hlasitosti a vytvorenie vlastnej skratky pre otvorenie priečinka Počítač.

 

Skratky na ovládanie hlasitosti

 

1. Skratkou Alt  + F1 vyvolajte hlavnú Ponuku a v nej zvoľte Systém / Nastavenia / hardvér / Klávesové skratky

2. V zobrazenom zozname skratiek dolnou šípkou prejdite do sekcie zvuk kde nájdete položky pre pridávanie a uberanie hlasitosti.

3. Na položke pre uberanie hlasitosti pravou šípkou vojdite do stlpca skratiek stlačte Enter a následne zadajte požadovanú skratku.

4. Po tomto úkone sa ľavou šípkou vrátite späť do ľavého stlpca so zoznamom skratiek a opeť dolnou šípkou prejdite na položku pre pridávanie hlasitosti a postup opakujte podľa už spomenutého predošlého kroku.

 

Vlastná skratka pre otvorenie priečinka Počítač

 

1. Skratkou Alt  + F1 vyvolajte hlavnú Ponuku a v nej zvoľte Systém / Nastavenia / hardvér / Klávesové skratky

2. V okne so zoznamom skratiek klávesom Tab prejdite na tlačidlo Pridať a stlačte Enter.

3. V dialógu na vytvorenie vlastnej skratky vyplnte textové polia názov a príkaz.

Poznámka: Pod názvom sa myslí popis funkcie ktorá bude po zadaní skratky vykonaná. Ako napr: Otvorí priečinok počítač.

Pod príkazom sa myslí názov programu, alebo cesta priečinka ktorý chcete spustiť.

My chceme otvoriť adresárové umiestnenie preto zadáme názov súborového manažéra a za ním cestu požadovaného priečinka.

caja computer:///

5. Kliknite na Použiť

6. V zozname klávesových skratiek prejdite dolnou šípkou do sekcie vlastných skratiek a u položky pre otvorenie počítača stlačte pravú šípku a postupujte rovnako ako pri skratkách hlasitosti.

Zaradenie článku