ISO Workshop - správa a konverzia ISO obrazov

ISO Workshop je počítačová aplikácia systému Windows špeciálne navrhnutá na uľahčenie správy a konverzie obrazov ISO, ako aj na operácie napaľovania a kopírovania diskov CD/DVD/Blu-ray. Program má veľmi intuitívne používateľské rozhranie a umožňuje vytvárať obrazy ISO, extrahovať súbory z obrazov diskov, vytvárať zálohy diskov, konvertovať a napaľovať obrazy diskov, vytvárať presné kópie CD/DVD/Blu-ray.

Funkcie programu

- Vytvárajte štandardné alebo bootovacie ISO s rôznymi súborovými systémami
- Vypálenie obrazu ISO alebo akéhokoľvek iného obrazu disku na CD, DVD alebo BD
- Prehľadávanie a extrahovanie súborov z rôznych formátov obrazov diskov
- Kopírovanie ľubovoľného disku CD, DVD alebo Blu-ray do obrazu ISO alebo BIN
- Konverzia rôznych obrazov diskov do formátu ISO alebo BIN
- Vytváranie presných kópií diskov CD, DVD alebo Blu-ray za chodu

Prístupnosť pre čítač obrazovky Nvda