Pontes Media Downloader - sťahovanie videí z youtube

Jednoduchý program na sťahovanie videí z youtube. Po spustení programu stačí iba vložiť odkaz požadovaného videa, zvoliť formát do akého má byť video po stiahnutí skonvertované a tlačidlom Start Download spustíte sťahovanie a konverziu videa. Videá program defaltne ukladá do adresárového umiestnenia Documents\Pontes Media Downloader.

Prístupnosť pre čítač obrazovky Nvda