Je webový portál slovensko.sk prístupný aj pre nevidiacich?

Je pravda, že digitálna prístupnosť je ošetrená platnou legislatívou a presne zadefinovanými pravidlami prístupnosti, no aj napriek tomu nie všetky stránky sú pre nevidiacich prístupné  plnom rozsahu.

O praktických skúsenostiach s prístupnosťou pre nevidiacich napríklad portálu slovensko.sk sa podelil vo svojej video prezentácii Peter Halada. S jeho súhlasom toto video zdieľam na majosoft.sk.

Zaradenie článku