Telegram - rýchly a bezpečný komunikátor

Telegram je superrýchla, jednoduchá a bezplatná aplikácia určená na odosielanie správ so zameraním na rýchlosť a bezpečnosť. Telegram môžete používať na všetkých svojich zariadeniach súčasne – vaše správy sa bezproblémovo synchronizujú na akomkoľvek počte vašich telefónov, tabletov alebo počítačov. Má viac ako 700 miliónov aktívnych používateľov mesačne a je jednou z 10 najsťahovanejších aplikácií na svete. Pomocou telegramu môžete posielať správy, fotografie, videá a súbory akéhokoľvek typu (doc, zip, mp3 atď). Taktiež môžete vytvárať skupiny až pre 200 000 ľudí alebo kanály na vysielanie neobmedzenému publiku.

Prístupnosť pre čítač Orca
neprístupný

Inštalácia programu:


1. Spustite terminál klávesovou skratkou Control + Alt +t.
2. Po spustení terminálu nainštalujte požadovaný balík príkazom:
sudo apt install telegram-desktop
Zaradený do kategórie: