RHVoice Zdeněk - ďalší nový český hlas pre Nvda, Jaws a ďalšie čítačky obrazoviek

Český používatelia operačného systému Windows, so zrakovým postihnutím si môžu stiahnuť a nainštalovať novú hlasovú syntézu RHVoice Zdeněk. RHVoice je bezplatný viacjazyčný syntetizátor reči s otvoreným zdrojovým kódom. Kvalita tohoto hlasu by sa dala prirovnať k hlasom z hlasového výstupu Wintalkervoice. Hlavnou zmenou oproti hlasom z programu Wintalkervoice je v tom, že tento softvér je úplne zdarma. po stiahnutí a nainštalovaní programu Vám v rozhraní Microsoft Speech API version 5 pribudne český hlas Zdenek. To znamená, že aplikácie ktoré majú prístup k rozhraniu SAPI 5 budú mať prístup aj k tomuto hlasu. Takými toaplikáciami sú najmä programy na čítanie z obrazovky ako napríklad Nvda, alebo Jaws, alebo softvérom na prevod textu do audio súborov.
Vývojári týmto softvérom chcú sprístupniť kvalitnú bezplatnú hlasovú syntézu najmä pre jazyky, pre ktoré v súčasnosti neexistujú dobré hlasy, ktoré by sa dali používať s čítačkou obrazovky. Na oficiálnej stránke si môžete vybrať medzi viacerými hlasmi. Slovenský hlas sa pripravuje a v blízkej budúcnosti by mal byť pre slovenských používateľov taktiež prístupný.

Licencia
Prístupnosť pre čítač obrazovky Nvda